Jak probíhá kurz Výchova teenagerů?

Struktura setkání

  • Večeře – každý večer začíná příjemnou večeří. Chceme, abyste se cítili dobře, když už jste se odtrhli od svých dospívajících. Příjemné osvětlení, ubrusy, květina, obsluha, káva a zákusek – zasloužíte si to! U kurzů, které běží po dobu 10 týdnů nebo v dopoledních hodinách, můžete dostat jen lehčí občerstvení
  • Promluva – následuje vždy po jídle. Kurz je rozdělen do 5 nebo deseti týdnů, podle toho jsou promluvy dvě nebo jen jedna. Přinesou mnoho praktických principů, příběhů ze života, vtipných citátů, nečekaných statistik i inspirativních nápadů od odborníků, poradců, rodičů i samotných teenagerů. Kurz je založen na křesťanském chápání lásky, ale je určen párům s jakoukoli životní filosofií.
  • Káva a čas na diskusi – Jádrem večera jsou cvičení v příručkách, kterými je promluva proložena. Tato cvičení Vás povedou k hlubší diskusi s ostatními rodiči - zjistíte, že v tom nejste sami, a možná se inspirujete dobrými nápady ostatních. V pozadí hraje hudba a během cvičení se často podává káva nebo čaj a zákusek.
  • Domácí cvičení – na konci každého setkání dostanete domácí cvičení, které byste do příště měli udělat. Domácí cvičení nikdo nekontroluje, je čistě jen pro vás. Cvičení vám má napomoci pokračovat v započatých rozhovorech i doma, ať už Váš partner na kurz chodí nebo ne...

Témata jednotlivých setkání

  • Sledovat dlouhodobý cíl: jaký je dlouhodobý cíl naší výchovy a jak budovat vztah se svými teenagery; jaké změny nastávají v dospívání včetně vývoje psychiky a osobnosti, jakými tlaky dnes teenageři procházejí a jak docílit toho, aby pro ně byl domov bezpečným útočištěm
  • Naplňovat potřeby teenagerů: pět jazyků lásky (slova, dotek, čas, dárky a činy), jak plnit jejich citovou nádrž, jaké jsou rozdíly ve způsobu komunikace dospělých a teenagerů a jak chápat a přijímat jejich emoce
  • Nastavovat hranice: jak postupně uvolňovat hranice a předávat teenagerům zodpovědnost, jak pomoci teenagerům rozhodovat se v oblastech, kde je to možné, a jak přejít od role dohlížitele k roli poradce, který umí s teenagery vyjednávat na jejich úrovni.
  • Podporovat zdravý emocionální vývoj: jak ovládat hněv svůj i teenagerů, jak se vyvarovat dvou nejčastějších patologií ve zvládání hněvu a jak být příkladem svým teenagerům v řešení konfliktů. Nakonec mluvíme o tom, jak teenagerům pomáhat zvládat stres a přijímat je.
  • Pomoci jim k dobrým rozhodnutím: jak pomoci teenagerům dobře proplout úskalími drog, alkoholu, sexu a internetových závislostí. Předávání informací a hodnot teenagerům a předání nástrojů k tomu, aby se i sami dlouhodobě rozhodovali dobře; hledání vzorů a utváření rodinných tradicí